Vyhledat

123: Michal Malinský: Kde se vzala hmota? O Vesmíru a Fyzice


Proč existuje hmota?

Každé ráno se probouzíme do Vesmíru, který je plný “něčeho”. Pokládáte si ale někdy otázku, kde se to “něco” vzalo? Z čeho je složené? A proč by mělo být ve Vesmíru hmoty daleko méně, než jí vidíme? Proto se dnes bavíme s částicovým fyzikem doc. Michalem Malinským o vzniku Vesmíru a o realitě na její nejmenších úrovních.

Časové rozvržení podcastu

05:00Částicová fyzika. Čemu se věnuje? 09:00Jednoduchost mikrosvěta 17:00Mělo by ve Vesmíru být méně hmoty? 25:00Nejranější fáze Vesmíru: kreace a anihiliace 29:30Vznik zákonů Vesmíru 31:30Antihmota 35:30Nejzajímavější momenty fyziky a objev pozitronu 37:00Jsou protony smrtelné? A proč je to důležité? 46:15Asymetrický Vesmír 51:00Urychlovač částic v CERNu 55:30Higgsův boson – Velký objev posledního desetiletí
61:00Kosmologická konstanta a Temná energie a hmota 71:00Miony 74:00 Interpretace mnoho-vesmírů? 80:00Dvou-štěrbinový experiment a kvantové tunelování 89:00Existenciální otázky částicových fyziků 94:00Vědomí a Teorie Panpsychismu 97:00Sci-Fi literatura 107:30 Nenáboženská spiritualita

Co se dozvíte ve dnešním podcastu?

  • Proč je ve Vesmíru tolik hmoty?
  • Nosíme antihmotu v našich tělech?
  • Jak vypadala nejranější fáze Vesmíru?
  • Jak příroda promlouvá k fyzikům a jaké příběhy píší velké objevy v historii?
  • Je proton nesmrtelný?

Michal Malinský

Vystudoval fakultu jaderné fyziky a inženýrství ČVUT, obhájil dva doktoráty z částicové fyziky a působil na světových pracovištích jako je Evropské centrum pro jaderný výzkum v Ženevě. V roce 2009 získal individuální stipendium Marie-Curie k hostování na Univerzitě ve Valencii. Nyní působí zpět v České republice na MFF UK, kam se vrátil poté, co získal evropský integrační grant. Ve své práci se zabývá odvážnými teoriemi “smrtelnosti” protonu, který je základní stavební složkou hmoty. Jeho práce by mohla přispět k novému pochopení vývoje Vesmíru, jeho zákonitostí a podmínek, které panovaly těsně po jeho zrodu.


Proč tu jsme?


Naší nejbližší hvězdou, s níž je úzce spjatá naše existence a celý život na Zemi, je Slunce. “Naše” hvězda jako spousta dalších hvězd vznikla z hvězdné mlhoviny, z mračna prachových částic a plynů a Na otázku kolem vzniku Vesmíru a původu hmoty hledají odpovědi filosofové, teologové a fyzici už spoustu let. Fyzika přitom za posledních 100 let přišla s enormním množstvím novinek, velkých teorií a experimentálních pozorování, které naše poznání posouvají zase o kousek dál. A právě částicová fyzika se v kosmologii vydává do jádra hmoty, až k počátku celého Vesmíru ve Velkém třesku.

Nejlepší fyzikální teorie, kterou máme?


Částicové interakce jsou stavebním kamenem fyzikálních sil působících ve Vesmíru. Standardní model je fyzikální teorie, která popisuje právě tyto elementární částice a jejich interakce. Někdy je označován jako “Bible” částicové fyziky, na které lidstvo pracovalo 50 let. Momentálně je to jedna z nejlepších a nejúspěšnějších fyzikálních teorií, které existují. Fyzikům totiž umožňuje rozumět experimentům prováděných na částicových urychlovačích, jako je ten v CERNu.

Podcast vzniká v rámci edice nadačního fondu NEURON 

který podporuje excelentní vědce a vědkyně, propojuje světy vědy a businessu a rozvíjí moderní mecenášství 

“Věříme, že vědecké poznání je motorem úspěšné společnosti” 


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Jsem zvědavý biolog a závislák na učení se nových informací. Mozek a mysl poskytují pro mě ty nejzajímavější otázky, kterým se člověk může věnovat.

Více z tohoto pořadu

Fyzika a VesmírEpizoda 123
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat