Vyhledat

124: “Naše vědomá zkušenost stojí na konceptech”

Vojta s Kryštofem se dnes pustili do samého jádra vnímání člověka!

Jeden ze základních principů našeho fungování jsou predikční modely. V každém momentě predikujeme jak se budeme cítit, co budeme vnímat a jaký model reality bude následovat. Žijeme v úrovni právě těchto modelů, protože mají schopnost modelovat vše, co si dokážeme představit. A můžeme si je představit jako jakési funkční jednotky s kterými pracuje vědomí. Jak tyto modely vznikají? Můžeme je v průběhu života měnit? Do jaké míry nám ovlivňují naše prožívají?

Časové rozvržení podcastu

01:00Neuvěřitelný proces házení 06:00Jak vnímáme realitu? 12:00Schopnost interpretace a různých představ 15:00Predikční Modely a chyby 21:00Jak moc nám koncepty a mentální modely ovlivňují život
26:00Experimenty s predikční chybou 32:00Jak pracovat s kontextem pro optimalizaci prožívání 39:30Člověk jako Interpretátor 49:00Kognitivní zkreslení a meta-Mentální Modely 57:00Praktické tipy a triky pro změnu

Celá budova našeho vědomí stojí na kostře něčeho, čemu říkáme koncepty

Jiří Horáček


Mozek je zvláštní věc. Je uzavřen ve tmě obklopený tvrdou kostí, a přesto nám poskytuje tak barevné vidění světa skrze smysly, které natahuje do prostředí jako chobotnice svá chapadla. Zrak, čich, chuť, sluch, hmat a propriocepce umožňuje korigovat pohyb a záměry té hory buněk, které říkáme člověk. Mozek a jeho centrální i periferní části z těch všech signálů přicházejících po kolejničkách nervů musí vykřesat “smysl”, aby se jeho nositel náhodou nevrhl pod tramvaj či do chřtánu šavlozubé šelmy. A že mu trvalo pěkných několik miliard let, než se stal tím schopným, jak ho dnes důvěrně známe uvnitř našich lebek. Ale.. když přijímáme svět kolem nás ve formě elektrických impulzů nesoucích se tmou tkání našeho těla, co je to ta realita, kterou vnímáme?

Jako, když stavíš lego…


Vše, co teď vnímáš, je několikrát rozložený signál z vnějšího prostředí, aby byl znovu poskládán nazpět v proudu tvého vědomí. Mozek nefunguje intuitivně a za každým “vjemem” stojí složitá mašinerie. Například zrak! Podívejme se na něj trochu detailněji.

Představ si kočku, která jezdí na slonovi. Nebo naopak? To už je na Tobě. Když se před tebou odehrává tato podivuhodná scenérie, tvůj mozek ti aktivně (spolu)utváří, co zrovna vidíš. Vstupní data jsou v tento moment paprsky světla o různých vlnových délkách, které nebyly pohlceny ani kočkou ani slonem. “Povrch kočky a slona” totiž vstřebává určité vlnové délky světla dopadajícího na ně a zbytek je vyslán do okolí a spolu s ním do tvého oka. V oku na sítnici jsou pak speciální buňky zvané “tyčinky” a “čípky”, které vnímají toto odražené světlo. Zatímco tyčinky vnímají “jas” signálu, čípky lépe reagují na “vlnové délky” a tedy ve výsledku na barvy! Signál ze sítnice poté putuje svazky nervů přes další centra, až do zrakové kůry. Tam se aktivují další neurony, které vnímají základní obrysy obrazu před tebou. Můžeš si to představit jako skicu “orientace”, “pohybu” a “hranic” kočky a slona, které vidíš. Tím to ale nekončí. Do této informace jsou postupně “přilité” barvy, minulá zkušenost a taky tvé možnosti “reakce”, jak dané předměty vnímáš. Zkrátka mozek si informace přežvýká po svém a tobě předhodí jeho “co nejpřesnější” zhodnocení situace, která se právě děje. Svět je v našem mozku rozdělen do užitečných konceptů a kategorií, které nám mají zajistit přežití.

Jak moc nám tyto koncepty ovlivňují naše myšlení a pohyb ve světě? Poslechněte si díl dnešního podcastu.


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Jsem zvědavý biolog a závislák na učení se nových informací. Mozek a mysl poskytují pro mě ty nejzajímavější otázky, kterým se člověk může věnovat.

Více z tohoto pořadu

MozekEpizoda 124
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat