Vyhledat

Život, Věda a Mindset – Mgr. Klára Hlouchová Ph.D.

O čem je dnešní díl?

Život má neskutečně velkou diverzitu. Živáčky můžeme najít mezi námi, v nás, na dně oceánu, v sopkách a možná i na meteoritech a jiných planetách! Je to zkrátka 3,8 miliardy let nekončící proces a továrna na novinky hodná naší pozornosti. I přes všechnu tu složitost a různost však všichni od želvušek po člověka sdílíme velmi podobná pravidla na té nejzákladnější úrovni, na kterých jsme postaveni. A právě tato pravidla zkoumá náš dnešní host Mgr. Klára Hlouchová PhD. Co je to Astrobiologie? Jaké jsou základní kameny života? Může být život založen na jiné formě, než kterou známe? Co je to syntetická “umělá” biologie? To vše a ještě víc se dozvíte ve dnešním dílu, kde jsme se ponořili opravdu do hloubky k tomu, co to znamená být nejen člověkem, ale živým tvorem obecně.

03:00Studium vědy v Americe vs. Věda v Čechách 07:20Studium života ve vesmírném měřítku, aneb Astrobiologie 11:30Jak se člověk rozhodne, že bude vědec/vědkyně? 14:30Intelektuální výzvy a odměny z jejich rozhřešení 16:00VZNIK ŽIVOTA 20:00Základní biologické pilíře života 23:00Syntetická “umělá” biologie 27:30Může vzniknout život založený na jiné formě, než kterou známe? 35:003 teorie vzniku života
40:00EGO ve vědě 42:00Komplexita života 44:30Náhoda a chyby jako klíč k evoluci 46:00Přístup k chybám a kultivování nadhledu 49:40 Pozitivní mindset! 51:00Rovnováha v životě : racionalita vs. Iracionalita ? 70:00Nejzajímavější otázky života
Vysvětlivky:

Aminokyseliny – Jedná se o základní stavební prvek všech proteinů a proteiny zase tvoří základ struktury všech buněk včetně jejich fungování. Každého živého tvora na té nejzákladnější úrovni tvoří právě různé kombinace aminokyselin.

Vznik života je neskutečně fascinující obor a proto jsme si jeli popovídat s Mgr. Klárou Hlouchovou Ph.D. o oboru, kterému se věnuje a tedy syntetické biologii. Ale jak je naším zvykem, dostali jsme se mnohem dál a s Klárou jsme probrali nejen vznik života, ale i astrobiologii, vzdělávání, vědu, mindset a jak vede její tým. 

Vznik života

Tento obor zkoumá všechny možné cestičky, jak by asi mohl život vzniknout. Jsou to klíčové otázky v pochopení našeho původu a životního základu. Zkoumá, co vzniklo jako první a hlavně jakým způsobem se to stalo. Jak vznikla genetická informace – abeceda života? A nezkoumá se to jen teoreticky, ale i prakticky, kde se to vědci snaží replikovat v laboratořích. 

Syntetická biologie

Syntetická biologie zkoumá nejrůznější uměle vytvořené nové molekuly a proteiny. Můžeme také zkoumat nejrůznější analogy látek organických a pozorovat, jako funkci budou mít. Ukazuje se, že přestože jsou některé látky, molekuly a proteiny syntetické a složené jinak, docela dobře dokáží plnit funkci svých organických analogů, které používá život. 

Otázka tedy je, co všechno může vzniknout, jakým způsobem a na jakých jiných základech potenciálně může život fungovat. 

Monohem více se dozvíte v našem podcastu, tak neváhejte a poslechněte si fascinující Kláru Hlouchovou.


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Nejvíc mě fascinuje vědomí a podstata reality. Zkoumání vesmíru, jak vnějšího, tak vnitřního a sdílení to se světem je to, co mě naplňuje.

Více z tohoto pořadu

Evoluce
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat