Vyhledat

Tomáš Sedláček – Člověk a jeho Vesmír, Vesmír a jeho Člověk

Pojďme se hádat až do dna pro dobro věci!

Nasaďme si boxerské rukavice, ať můžeme mířit na ta nejzranitelnější místa! Proč? Protože kvalitní dialog je vozidlem, které nás může dostat skrze krize všeho druhu. I proto jsme si do dnešního dílu pozvali ekonoma, filozofa, ale především myslitele Tomáše Sedláčka. Ve společném hovoru se pereme s tématy jako je opravdovost reality, technologie budoucnosti nebo důležitost konfliktů v komunikaci a rozvoji. Jak to tedy je s člověkem a jeho prostředím? Inovujeme my svět nebo svět inovuje nás? Kde se potkávají teologie a věda? Jaké nejzajímavější otázky nám poskytuje (ne)probádaný Vesmír a realita? To a mnohem, mnohem víc se dozvíte ve dnešním dílu mozkového podcastu, kde jsme se setkali na poli vědomí, vesmíru, života a vůbec!

02:00Stěhující se vědomí 07:00Technologie budoucnosti ? 12:00Sebe-vzdělávání 16:50Síla propojování oborů 19:00Práce a bohoslužba ? 25:00Jazyk 27:00Realita vs. Teorie ve filosofii, mytologii, fyzice 34:00“Výmysl” reality – kam až můžeme svět redukovat? 40:00Modelový realismus a opravdovost reality 44:00Duch doby, Internet a posun do “abstraktna”
51:00Vznik Vesmíru a potencialita vědomí 52:00Hra hrající hráče: Inovujeme my svět nebo svět inovuje nás? 58:00Turingovy stroje, Vůle komplexních zebe-regulujících se entit 65:00Zauzlované elektrony ? 69:00Vznik Vesmíru: Náhoda nebo nutnost ? 90:00Komunikace, shody, neshody a dobrej konflikt! 100:00Diskuzí a konfliktem skrze krizi 105:00Imaginární Tulpa v našem mozku 109:00 Láska 111:00Smysl ve světě Tomáše Sedláčka

Člověk a jeho Vesmír

Každý člověk, co chodí po planetě Zemi má svůj vlastní náhled na svět. Ale kdyby to bylo tak jednoduché! My všichni ve svých myslích generujeme naprosto unikátní obraz a úsudek o realitě kolem nás. Každého tvoří miliardy vzpomínek, pameťových stop a názorových sítí. Když se takoví lidé potkají v konverzaci o tom, jak může a nemusí fungovat realita kolem nás, může se to podobat i malé válce či zápasu. Jazyk je totiž nástroj, který nám mnohé umožňuje, ale mnohé také zastírá. V názorovém poli je tak vždy potřeba pojmenovat to, o čem je řeč a snažit se jeden druhého pochopit. Jen tak můžeme nakreslit společnou zem, po které se můžeme pohybovat, konverzovat, argumentovat a hádat se až do dna. Z kladení otázek, ze snahy pochopit a naučit se něco víc, z argumentů a náročných konverzací budeme mít vždy možnost, udělat si jiný náhled na realitu. Třeba pochopit, jak jiní vnímají svět, či v nesouhlasu přijít na něco, co může opravdu ovlivnit dění nejen našeho života, ale i celého světa. Však v jistém slova smyslu z “nesouhlasu” vyplývá jak samotná věda a její poznatky, tak filosofie. Takže, jdete se s námi a s Tomášem Sedláčkem hádat až do dna?! 


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Jsem zvědavý biolog a závislák na učení se nových informací. Mozek a mysl poskytují pro mě ty nejzajímavější otázky, kterým se člověk může věnovat.

Více z tohoto pořadu

Fyzika a Vesmír
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat