Vyhledat

Strategie a praktiky pro kultivaci Nadhledu, Moudrosti a Flow

Co ti přinese dnešní díl?

Je tu první díl roku 2021 a s ním jedna veledůležitá věc! Na přelomu roku všichni očekáváme změnu. Tvoříme plány, vize a zároveň shrnujeme a analyzujeme rok uběhlý. S tím souvisí i kultivace nadhledu. Nadhled je totiž meta-schopnost, která dokáže zlepšit celou řadu aspektů prožívaného života. Umožňuje nahlédnout běžné situace jako film, pojmenovat problémy nebo navrhnout jejich řešení. Jenže jak na něj? O tom se bavíme ve dnešním podcastu, kde se podíváme na hledání neviditelných “kazítek” a problémů, na maximalizaci náhody, na to, jak se tvoří vhled, moudrost či flow a spoustu dalšího. Jak se nenechat událostmi kolem strhat? Jakou roli má vhled ve změně vidění na světa? Jak v sobě hledat odpovědi na krizi smyslu? Jak najít skryté problémy kolem nás? Jaké jsou konkrétní strategie pro kultivaci nadhledu? Pusťte si nás do uší a dozvíte se mnohem víc. Přejeme příjemný poslech. 

01:00Kreativita a vaření polívek 03:00Tvoření prostoru pro mysl a integraci 08:00Neustálá optimalizace chápání světa a podstata člověka 09:30Kultivace nadhledu – Vystup nad hladinu 12:00Maximalizace náhody, nacházení problémů i řešení 17:00Láska a vzájemné lazení se se světem 20:00Změna perspektivy odkazy na podcasty na systemickou změnu perspektivy 24:00konkrétní Taktiky a strategie pro kultivaci nadhledu 29:00 Rande se sebou 31:00Koncept středu 33:00Metafora s řekou, aneb nech to plynout
37:00Životní flow – odkaz na graf s flow 40:30Vhled a Flow – horolezectví 44:00Jak vhledem kultivujeme moudrost? popisek a obrázek s konspiračníma teoriema 50:00Nalaď si smysluplný rádio 52:30Toulání mysli jako mechanismus optimalizace kognice pro vhled 55:00Meditace a mindfulness 61:00Globální problémy, které řešíme 58:00Neuvěřitelná síla deníku 64:30Pobyt v řece 70:00Informační ekologie, virtuální prostor a mozek

Řešení problémů

Člověk je na té základní úrovni automaticky nastaven na řešení nejrůznějších problémů, které se v jeho životě naskytnou. Jsou to zásadní problémy, kterým čelíme již od našeho narození, jako je vůbec fyzický pohyb ve světě, až po problémy velké, jako problémy lidstva, jako ekologická krize, či krize smyslu.

Nejčastěji to budou každodenní problémy, které každý z nás řeší. Práce a osobní život – to, jak ve světě fungujeme. Naše mysl a organismus potřebuje prostor pro aktualizaci jeho fungování a toho v dnešní době občas není dostatek. 

Aktualizace a vhled

Jak k takové aktualizaci a automatickému řešení problémů v našem životě dochází?

Je to systémem vhledů, které dokáží odkrýt námi doposud neviděnou realitu. Je to podobné jako Platónova jeskyně, kde jsou lidé zavření v jeskyni a jediné co vidí jsou stíny, které jsou asociované se zvuky a to považují za realitu. Jeden člověk se z jeskyně dostane a najednou vidí slunce a najednou reálný svět. Nic se ve světě nezměnilo, stíny nezmizely, ale došlo ke vhledu, k přerámování toho, jak tento člověk vůbec svět, jako takový vnímá. Najednou si uvědomí, že zvuky nezpůsobují stíny a že stíny jsou pouze stíny, ne jediná realita. 

Platónova jeskyně a nadhled

Stejně tak i my můžeme ve světě a v nás nacházet reálnější patrnost (vzorce a paterny) pomocí vhledů, kde se nám najednou přerámuje zkušenost, která následně bude dlouhodobě výhodnější. 

Prostor a nadhled

K tomu, aby mohlo efektivně docházet k této aktualizaci a vhledu je zásadní si vytvořit prostor, kde nechám mysl, aby se o to postarala sama. Náš argument je, že v dnešní době, nemáme dostatek prostoru a navíc je naše aktualizace čím dál více potřeba. Proč je tomu tak? 

Svět se neustále zrychluje a zesložiťuje. A je stále náročnější se v něm vyznat, vyznat se v tom, jak se v něm vyznávat (sensemaking) a jak nás ovlivňuje. 

Podprahový mechanismus řešení problémů

Problémy v našem životě řešíme tím, že přicházíme s nějakou změnou. Zkoušíme jiné, různé možnosti – dochází k zvyšování variance (U variací – různých proměnných, se zvyšuje hodnota). Tohle většinou času problémy vyřeší. 

Příklad: Chodím do práce, ale nestíhám – automaticky začnu měnit cesty, čas vstávání atp. (zvyšování variance) dokud do práce budu docházet v čas. Zvyšování variance, tedy změnou hodnot nejrůznějších proměnných (čas vstávání, odchodu, cesty) tedy řešíme daný problém, ale také dochází k odhalení něčeho dalšího. Jako sloupy začnou vyvstávat věci, které se v našem životě a ve světě nemění. Zvýšením variance odhalujeme věci, které se v našem životě a ve světě nemění = invariance. 

Invariance

Tyhle sloupy mohou být pilíře, které fungují. Ukazuje se také ale to, že existují pilíře, které jsou sami problémem. Co se tedy stane, když zvyšujeme varianci? Odhalujeme tím pilíře – neměnné věci, vůči kterým jsme často slepí.

Zde přichází problém, protože často nemáme prostor řešit velké sloupy a zároveň na ně nemusí stačit nevědomí automatický proces. Proto je důležité tento koncept znát a uvědomit si své sloupy, které by sami mohli být problém.

Řešení

Odpovědi na to jsou 2

  • Vytvořit si prostor
  • Zvýšit varianci

Obě tyto věci nám zvýší kapacitu řešení problémů, pomohou nám s aktualizací, vhledem a uvědoměním si sloupů v naší cestě. To nejsou pouze abstraktní věci, ale velice uchopitelné zlepšení našeho fungování, spokojenosti a naplnění ve světě. 

Přejeme vše nejlepší do roku 2021! Děkujeme, že nás posloucháte, opravdu moc si toho vážíme. Letos bychom spolu s vámi naši tvorbu chtěli posunout zase o kousek dál a chystá se spousta věcí. Už brzy je začneme vypouštět mezi vás! Těšíme se, K&V


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Nejvíc mě fascinuje vědomí a podstata reality. Zkoumání vesmíru, jak vnějšího, tak vnitřního a sdílení to se světem je to, co mě naplňuje.

Více z tohoto pořadu

Evoluce myšlení
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat