Vyhledat

Vnímání Reality | Snížení Vnitřního Konfliktu | Platónova Duše a Jeskyně

Proč je výhodné se přibližovat realitě? Co jsou 3 komponenty Platónovi duše? Jak snížení vnitřního konfliktu vede k bližšímu vztahu s realitou a lepšímu životu?

Víme, že nevnímáme realitu takovou, jaká je. Jsme spíše interpretátory reality a ta se nám neustále zkresluje. Navíc je nám velká část z ní skrytá.  Všichni tedy jsme tak trochu jako v Platónově jeskyni.

Platón a duše

Platón mluví o rozdělení naší psýché na 3 kategorie. Člověka, lva a monstrum. Ty jsou často v nerovnováze a to vede k vnitřnímu konfliktu.  Toto je velice dobrý model toho, co se děje v našem životě. Máme různé úrovně našeho prožívání, které se snažíme vyrovnat a vybalancovat. Často to ale nejde a je to vlastně nekonečná cesta, neustále balancujeme.   

Snížení vnitřního konfliktu

Balancováním snižujeme náš vnitřní konflikt, který podle kognitivní psychologie a neurověd zhoršuje naše kognitivní kapacity, kognitivní flexibilitu, naši schopnost rozpoznávát “reálnější” vzorce, štěstí a naplnění. S tímto vším nám pomůže sebepoznání a snížení vnitřního konfliktu. Díky tomu se následně dostáváme do pozitivní zpětné vazby, která krmí sebe sama a ve výsledku, čím méně vnitřního konfliktu, tím méně vnitřního konfliktu. Ovlivní to, jak vnímáme realitu a sami sebe v ní.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zGTGfYuxkuM&ab_channel=BrainWeAre

Rozšiř a vybuduj

Toto krásně popisuje i jedna teorie budování pozitivních emocí a spokojenějšího života tzv. broaden and build theory of positive emotions, tedy teorie pozitivních emocí rozšiř a vybuduj. 

Tato teorie popisuje spirálu pozitivity, která krmi sama sebe. Krásné na tom je to, že máme zaznamenáno X proměnných, které můžeme optimalizovat a až jako vedlejší efekt přicházejí pozitivní emoce, spokojenost, štěstí, naplnění. Zde je jednoduchý popis této teorie v krocích.

  1. Máme nějakou pozitivní emoci, událost a může to být i maličkost, nebo snižujeme vnitřní konflikt. To vede k rozšiřování naší kognitivní flexibility – nové myšlenky, aktivit a vztahů.
  2. Následně budujeme zdroje, jako jsou vztahy, odolnost, schopnosti a znalosti. Nebo k našemu příkladu a snižování vnitřního konfliktu – reálnější vzorce.
  3. To zlepší naši schopnost přežít, naše zdraví a naplnění. 
  4. To ve finále vede krásně zpátky na větší pravděpodobnost zažívání pozitivních emocí. 

Můžeme si tedy budovat postupně všechny úrovně. Snižování vnitřního konfliktu a přibližování reálnějším vzorcům také většinou vede k tomu, že zkoušíme nové věci, protože si začneme uvědomovat, že můžeme udělat víc než si myslíme a že mnohdy ten vnitřní kritik v naší hlavě, který nám povídá, že nejsme dost dobří se vůbec na realitě nezakládá. 

Tohle ve finále tvoří krásný základ pozitivní zpětné vazby, spirály na které se můžeme pohybovat a posouvat kupředu. 


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Nejvíc mě fascinuje vědomí a podstata reality. Zkoumání vesmíru, jak vnějšího, tak vnitřního a sdílení to se světem je to, co mě naplňuje.

Vstoupit do diskuze

Více z tohoto pořadu

Evoluce myšlení
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat