Vyhledat

100 – Finále: Jak se přiblížit realitě, která nám je skrytá?

Dnes je to jubileum – 100. díl podcastu! A zároveň poslední ve 4. sezóně. Řeč bude o Platónovi.

Jak souvisí se sebe-rozvojem starověká filosofie? Jsme u samotného konce smyslu-plné série a tentokrát zavítáme na exkurzi do starověkého Řecka. Právě tam přišel Platón v knihách Ústava se svým konceptem rozdělené duše a s alegorií jeskyně. My se na tyto koncepty dnes podíváme z našeho úhlu pohledu. Povíme si, co podle Platóna řídí náš rozum, pohnutky a co v nás způsobuje vnitřní konflikt. Trochu po našem do toho hodíme špetku současných kognitivních věd a biohackingu. Povíme si také o “modelech” reality, které jsme zvyklí vnímat a co s tím udělá Platónova jeskyně? Proč nám rozdělení komplexních celků pomáhá s nimi lépe pracovat? Co je to kognitivní flexibilita? Co v nás dělá Monstrum a jak ho zkrotit? Můžeme se přibližovat realitě, aniž bychom podléhali zkreslení vlastního vnímání? Co jsou to mentální modely a jak jich využívat ve svém rozhodování?

04:30Lindyho efekt a životnost myšlenek 08:00Tripartita Platónovy Psyché 10:00Člověk, Lev a Monstrum 12:30 Vnitřní konflikt 14:40Kognitivní vědy a sebe-poznání 17:0Kognitivní flexibilita 21:00 Klíčem je klid, tripartita Mysl – Duše – Tělo 26:00Myšlenkový experiment
30:00Myšlenkový experiment 2, chceme vědět skrytou pravdu? 32:00Platónova jeskyně a odhalování relevantních vzorů 37:00Konspirační teorie a klamy subjektivní zkušenosti 40:00Odchylky ve vnímání : Negativní předpojatost 42:00Vhled a modelový realismus 45:00Mentální modely

Platónova tripartita duše

Platón duši rozděluje na 3 části. Člověk, lev a monstrum. Člověk může věci chápat a rozumět jim, lev cítí a monstrum pouze reaguje na primární pudy. Tohle je krásný mentální model toho, jak si můžeme představit práci s naší myslí a životem. John Verveake to váže na koncept vnitřního konfliktu, který vzniká na základě nerovnováhy těchto 3 úrovní. 

Ukazuje se, že vnitřní konflikt, je pro nás extrémně nevýhodný, protože snižuje kognitivní flexibilitu, spokojenost, schopnost řešení problémů a rozpoznávání reálných vzorců ve světě. Tohle nám může pomalu ale jistě rozhazovat život. Jak tedy dostat člověka, lva a monstrum do rovnováhy?

  1. Člověka můžeme učit
  2. Lva můžeme trénovat
  3. Monstrum můžeme zkrotit pomocí lva a člověka

Jak nám to ovlivní vnímání reality, jak to udělat a co nám to může přinést se dozvíte v dnešním díle!

Konec sezóny

S tímto dílem se s vámi loučíme, ale nebude to na dlouho! Připravujeme novinky a už zakrátko se můžete těšit na díly 5. sezóny. Tam se zase více pobavíme o mozku, o vnímání reality a spoustě dalších tématech. Už brzy na vás také čekají online kurzy, kempy a akce, do kterých právě teď vkládáme vše a nemůžeme se dočkat, až je vypustíme ven. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se zase na slyšenou. Vojta&Kryštof


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Nejvíc mě fascinuje vědomí a podstata reality. Zkoumání vesmíru, jak vnějšího, tak vnitřního a sdílení to se světem je to, co mě naplňuje.

Vstoupit do diskuze

Více z tohoto pořadu

Evoluce myšlení
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat