Vyhledat

EPIGENETIKA: Jak nás ovlivňují naše geny?

Co se dozvíš v dnešním díle?

Jak “lifestyle” rozhodnutí vaší babičky ovlivnily to, kým jste a jak fungujete dnes? Zkoumání našeho genetického “kódu života” nám za posledních 67 let přineslo mnoho nových pohledů na člověka a jeho prostředí. Ty momentálně nejžhavější však zkoumá raketově rostoucí obor epigenetika, díky kterému můžeme hledat odpovědi na otázky: co je to stárnutí, v čem tkví dlouhověkost, jak se geny aktivují, jak nás ovlivňuje prostředí a zda-li se způsob života jedné generace může dědit i na té nejnižší úrovni do generace další. V biologii se tak epigenetika dotýká téměř všeho

04:00Obřadní japonský čaj Gyokuro 08:00Podzim, Migréna a Biohacking odpočinku 14:00Jak nás ovlivňuje prostředí a cyklická povaha věcí 25:00Na čem se podílí epigenetika v přírodě? 28:00Genetický kód, DNA, RNA, Protein 35:00 Mutace a poškození v DNA 40:00Jak se ukládá “paměť” životního stylu do buněk? 45:00(Epi)mutace 46:00 – Meta-úrovně v biologii lidského těla 47:00Základní rozdíl mezi DNA a EPIGENETIKOU 48:00Užitečné příklady a vysvětlení epigenetických změn 61:00Jde změnit náš genetický “osud”?
63:00METHALOM, určování stárnutí a biologického věku, aneb epigenetika na nejzákladnější úrovni 66:40Proč se starat o stravu, nutrienty a suplementy? 73:00Kmenové buňky 80:00Stres a vliv na další generace 84:00Jak rozhodnutí a prostředí vaší babičky ovlivnily to, kým jste dnes? 96:30Jak zvrátit nechtěnné epigenetické změny? 101:30Může se přenášet zážitek strachu do dalších generací? 104:00Mateří kašička a včelí úl 110:00Co můžeme prakticky dělat pro náš EPIGENOM? 114:00Strava a suplementy pro epigenom 119:00Závěr a kritické myšlení

Celý díl jen o Epigenetice a jak ji prakticky využít

A proto jsme jí věnovali celý jeden velký epigenetický díl, kde se dozvíte vše od toho, co tvoří naši DNA a kód života, až po praktické tipy, jak se o svůj epigenom starat pro dlouhodobé zdraví. Znamená kód života biologický osud? Jak vypadá epigenetika v praxi? Jak vnější prostředí ovlivňuje naše geny? To vše se dozvíte ve dnešním velkém dílu o jedné z nejzajímavějších oblastí vědy. Přejeme příjemný poslech!

Epigenetika je v dnešní době intenzivně studovaný obor. Jedná se o vše, co je “nad” genetikou. V jednoduchosti jde o to, co se stane s naší genetickou výbavou, která změnit nejde (zatím). Již totiž víme, že nejsme naše geny, ale jsme to, co se z těchto genů stane a to závisí na jejich aktivitě. 

Přepis

Aby nám geny k něčemu byly, musí se nejdříve přepsat do něčeho užitečného. K tomu dochází ve velice komplexním procesu, který se nazývá transkripce. Zjednodušeně se DNA mění na RNA a ta pak na efektory, čímž jsou nejčastěji proteiny. Tyhle produkty transkripce se následně ještě upravují v nejrůznějších organelách buňky, jako je například endoplasmatické retikulum.  Epigenetika studuje právě to, co se stane při modifikaci nejrůznějších proteinů, tedy produktů transkripce a k jaké transkripci vůbec dojde! Epigenetika tedy zkoumá, právě to, které geny se zapnou, nebo ne a jak dochází k jejich aktivaci a inaktivaci.

Balení DNA

Na čem závisí, zda-li se DNA začne přepisovat? Na tom, jak je zabalena, a to určují další struktury, do kterých se tolik známá dvoušroubovice DNA balí. Těmito strukturami jsou histony. Histony jsou klubíčka DNA dvoušroubovice, které se dají dále modifikovat a to bude rozhodovat, zda-li se daný usek genomu, začne přepisovat. 

Co epigenetiku ovlivňuje?

Každá buňka našeho těla se nachází v určitém prostředí. Právě toto prostředí a signály z něj budou usměrňovat buňku a ovlivňovat to, jak se bude chovat. Jsme z buněk a tento proces je tedy pro nás a naše zdraví zcela zásadní. Zde tedy přichází další otázka, co ovlivňuje prostředí vnitřní? Tedy to prostředí v kterém buňky jsou? Prostředí vnější, co v něm děláme a jak na něj organismus (my) reaguje. 

1. V jakém prostředí se nacházíme

Naši epigenetiku ovlivní v jakém jsme podnebí, teplotě, tlaku a spoustu dalších věcí, které přijímáme v rámci smyslového vnímání z okolí. Může to být třeba i vůně. 

2. Co v tomto prostředí děláme

Můžeme například cvičit, být v sauně, v ledové vodě, půstovat, nebo se naopak přejídat. Tímhle vším měníme bezprostřední prostředí kolem nás a následně i v nás. Například saunou, půstem, nebo chladem můžeme zapnout výhodné dráhy našeho organismu, které povedou k lepšímu zdraví a dlouhověkosti. (Mitochondriální biogeneze, aktivita sirtuinů a PGC-1alpha)

3. Jak toto prostředí vnímáme

Zde přichází velice zajímavá věc, protože najednou naše vědomá zkušenost, stav mysli, myšlenky a pocity ovlivňují to, jak naše biologie bude fungovat na té úplně fundamentální úrovni. Nemůžeme sice ovlivňovat nějaké velice konkrétní věci, ale dost jednoduše můžeme ovlivňovat náš organismus tak, že bude žít déle a kvalitněji. Protože již víme, že jsme propojený systém a jak moc naše mysl a myšlenky, to jak jsme ve stresu ovlivňuje naší biologii. No a od stoiků víme, že to není o tom, co se děje kolem nás, ale jak na to my reagujeme. 

Stejně tak to vnímáme i v perspektivě mozku a mysli. Protože mysl a vědomá zkušenost, to jak situace vnímáme je to, jak pro nás jsou. Pokud si tedy dokážeme přerámovat naši zkušenost na výhodnější pro naší biologii, máme vyhráno. To probíráme v průběhu našeho celého podcastu, ale jedny z nejlepších dílů na to jsou tyhle:

V podcastu se toho dozvíš mnohem víc, tak neváhej a poslechni si ho!


“Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu”

Nejvíc mě fascinuje vědomí a podstata reality. Zkoumání vesmíru, jak vnějšího, tak vnitřního a sdílení to se světem je to, co mě naplňuje.

Vstoupit do diskuze

Více z tohoto pořadu

Biohacking
X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat