Vyhledat

Omyly ve Vnímání a Epistemologický Otřes

Patologie Epistemologie – To je název jedné z nejzajímavějších a nejdůležitějších kapitol knihy Ekologie Mysli od Gregoryho Batesona. Co to ale znamená?

Jsou to patologie, chyby v našem poznávání. Bateson píše: “Výroky typu “Vidím tě”, nebo “Vidíš mě” obsahují to, co nazývám “epistemologie”. Obsahují informace, o způsobu, jakým informace získáváme, atd. Když řeknete, že mě “vidíte”, pronášíte zároveň určitá tvrzení o povaze poznání a světa, ve kterém žijeme.

(Dodává, že “samozřejmě nevidíte mě. “Vidíte” množství informací o mně, které jste sloučili do vizuální reprezentace mé osoby. Vy jste utvořili tento obraz.” takhle hluboko sahají naše epistemologické omyly)

“Domnívám se, že řada těchto tvrzení je chybná, přestože je sdílíme. U epistemologických tvrzení není nikterak snadné odhalit chybu a případný omyl nebývá ihned potrestán. Jsme prostě schopni fungovat jako rozumné lidské bytosti navzdory hlubokým omylům, kterými se řídíme. Chybné premisy totiž fungují. Fungují jen po určitou mez. Pokud se vaše jednání řídí závažnými epistemologickými omyly, pak v určité fázi nebo za určitých podmínek zjistíte, že již podle nich fungovat nelze. Ke své hrůze pak přijdete na to, jak obtížně se takového omylu zbavuje.”

Gregory Bateson

Pak pokračuje k definování jedné ze základních epistemologických chyb, kterou děláme. Vydělujeme se od prostředí a vnímáme svět jako Já a Svět. Přitom ve skutečnosti je to spíš Já Svět. Žijeme v kontinuu reality a nikde v ní není jasná hranice mezi mnou a světem. Já jsem prostě do jisté míry svět a svět je mnou.

“Jednotkou přežití je organismus plus prostředí. Organismus, který zničí své prostředí, zničí i sám sebe.”

Epistemologický otřes

Bateson se pak vydává směrem, že přestože to víme, tak ani on sám nedokáže vnímat realitu tak, jak popisuje – Ale když kácím strom, pořád to vnímám tak, že “Gregory Bateson” kácí strom. Pořád jej kácím “já”. Mé “já” je pro mě stále příliš konkrétní věcí, která mi připadá odlišná od zbývajících částí toho, co nazývám myslí”. Píše a teď parafrázuji: Pokud prožijeme to, co už jsme dávno věděli, zažijeme hluboký epistemologický otřes. Zažijeme opravdu otřes reality ve které žijeme, protože si najednou prožijeme úplně jinou realitu, přesto, že se v realitě jako takové nic nezmění. To je síla vhledu!

Bateson píše: “Vnímající i vnímané  se zvláštním způsobem sjednotí v jedinou entitu. Tento stav je bezesporu správnější, než obvyklý stav, kdy se zdá, že “já slyším hudbu”. Koneckonců, zvuk je věc o sobě, ale mé vnímání zvuku je součástí mé mysli.”

Tohle je jedno z témat, které jme probírali ve 130. díle podcastu o Moudrosti. Protože podle Batesona je moudrost právě toto, uvědomování si systémové povahy věcí, které jsme součástí.

Vstoupit do diskuze

Další čtení

X
BRAIN WE ARE

Odebírejte novinky od Brain We Are a buďte v tom s námi!

  • Natáčíme pro vás nové podcasty
  • Pozveme vás na offline akce
  • Společně budeme cvičit a meditovat